Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η TopoCrete μπορεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες προς ιδιώτες στον βέλτιστο δυνατό χρόνο και κόστος:

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.
 • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
 • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Χρησιμοποιείτε και ως προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο και για τον έλεγχο ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο.
 • Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.
 • Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.
 • Χαράξεις τεχνικών έργων
 • Μηκοτομές
 • Αποτυπώσεις κτιρίων
 • Υποστήριξη Εργοταξίων
 • Οριοθετήσεις
 • Πράξεις Αναλογισμού
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • Μελέτη Αναδασμού
 • Τροποποίηση Ρυμοτομικών Σχεδίων
 • Διαγράμματα Εφαρμογής
 • Υψομετρικές Μελέτες
 • Χωρισμό - Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες. Παράλληλη μελέτη οδοποιίας σε συνδιασμό με τον χωρισμό.
 • Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δεκτών GPS.

Βρείτε μας

TopoCrete

Ρωτήστε μας